Vaak gestelde vragen

Hier vind je een antwoord. 

Kindercoaching is het aanbieden van laagdrempelige, snel te bereiken hulpverlening waarbij je als coach het kind ondersteunt. De hulpvraag van het kind staat centraal en vormt het uitgangspunt van het doel waar je kind naartoe wil werken. Het doel staat daarom centraal en niet het probleem.

De kindercoach vertrekt vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind en ga je ervan uit dat het antwoord op de hulpvraag al aanwezig is in het kind. Door middel van gesprekken, verschillende werkvormen, creatieve opdrachten en ontspanningsoefeningen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit (onzeker, droevig, angstig, boos …) en geraak je er zelf als ouder niet doorheen, dan kan je contact opnemen met een kindercoach. Een kindercoach kan je ten alle tijden inschakelen.  Ook als je gewoon eens een klankbord nodig hebt. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Hoewel een kindertherapeut en kindercoach beide hetzelfde doel hebben, het kind helpen zich weer beter te laten voelen, is er toch een belangrijk nuanceverschil in beide hulpverlening.

Bij kindercoaching wordt er gekeken naar waar je kind vandaag staat en wat het NU wil bereiken. Een kindercoach biedt een kortdurende en laagdrempelige begeleiding waarbij gekeken wordt hoe de talenten en kwaliteiten van het kind op een goede manier ingezet kunnen worden om het doel te bereiken.
Bij therapie staat het aanpakken van de dieperliggende problematiek centraal, de oorzaak van het probleem. Therapie wordt aangeboden door Kinderpsychologen. Dit zijn vaak ook langere begeleidingstrajecten.
Een kindercoach is dus geen therapeut.

Enkele verschillen op een rijtje:

• Een kinder- en jongeren coach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu en houdt zich niet bezig met de oorzaak van problemen.
• De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend.
• De kindercoach gelooft in de wijsheid van het kind en bouwt daarop verder.

• Een kindertherapeut werkt vaak meer aan de oorzaak van problemen met kinderen
• Kinder en jeugdtherapie is meestal langduriger en werkt volgens een min of meer vast protocol.
• Kindertherapie is te onderscheiden in therapie door kinderpsychologen en orthopedagogen.

Bij voorkeur vinden de sessies plaats bij mij thuis in de praktijk omdat ik daar alle werkmaterialen bij de hand heb. Afhankelijk van wat het kind nodig heeft kan het ook zijn dat er buitenactiviteit gepland wordt (de natuur in, wandeling, tocht op de tandem…) dit wordt steeds vooraf besproken. Is omwille van bepaalde redenen een verplaatsing moeilijk, dan kan een coaching ter plaatse ook.

Neen, er is geen wachtruimte voorzien. Wel vraag ik om je telefoonnummer zodat, als het nodig is, ik jou kan bellen.

De missie van De Tandem-coaching is het bieden van een een veilige haven. Daarmee bedoel ik dat ik het erg belangrijk vind dat er een vertrouwensband komt met jouw kind. Dat vertrouwen vormt namelijk de bouwsteen van de coaching want hierdoor zal jouw kind zich veilig voelen waardoor het zichzelf durft te zijn en bereid is om te vertellen.

Na een coaching zal jouw kind meestal wel in het kort vertellen waarover we het gehad hebben of wat het geleerd of ontdekt heeft. Soms kan het zijn dat de sessie nog wat moet inwerken. Geef je kind dan de tijd dat het nodig heeft om dingen te verwerken. Als ze er klaar voor zijn, volgt het verhaal van zelf wel.

Na elke sessie zijn er een 10-tal minuten voorzien om even kort na te praten en sowieso wordt bij tussenevaluaties en bij de eindevaluatie het leertraject besproken.

Gemiddeld gezien behelst een coachingstraject tussen de 5 à 10 sessies. Afhankelijk van wat het kind nodig heeft en de hulpvraag kan in sommige gevallen 1 of 2 sessies al voldoende zijn. Als kindercoach proberen we de trajecten zo kort mogelijk te houden door handvatten te zoeken waarmee het kind en jij als ouder verder kan.

Alle informatie blijft tussen de kindercoach, het kind en de ouders.  Eens beslist wordt een traject te starten zal er een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend worden.

Helaas, er is geen tussenkomst voor de kosten voor kindercoaching.

Betaling vindt plaats na elke sessie en kan cash, met payconiq of indien gewenst kan ik ook een factuur mailen dewelke binnen 14 dagen voldaan moet worden.

Wat jij het makkelijkste vindt. Teken je in voor een coachingpakket,  dan ontvang je hiervoor van mij een factuur die voor de start van het traject voldaan moet worden.