ouders en volwassenen

Contact nemen met een hulpvraag gebeurt meestal door de ouders zelf, en dat op zich is al een hele stap! Durven hulp vragen. Want opvoeden is niet altijd even eenvoudig en even klaar als een klontje. Het is hard werken, het vraagt geduld, wilskracht, creativiteit en onvoorwaardelijke liefde. Want voor je kind wil je alleen maar het beste, en dat is dat het gelukkig is.

Echter, zorgen voor je kind start bij zorgen voor jezelf! Dat betekent hulp durven vragen als je het bos door de bomen even niet meer ziet.

Binnen kinder- en jongerencoaching gaat het niet alleen over de coaching van jouw kind maar ook om het gezin! Harmonie, balans, plezier, begrip, een luisterend oor en elkaar echt zien. Zo werk ik werk ondermeer aan bewustwording; waarom gebeurt wat er gebeurt? Waarom loop je telkens tegen dezelfde vraagstukken aan? Door het gezin te betrekken kunnen we een blijvende verandering creëren met een positief effect voor iedereen.  

Een coachingstraject is een veranderingsproces van een huidige toestand naar een gewenste toestand. De doelstelling is dat jij als ouder ook na het coachingstraject verder kan met aangereikte handvatten zodat er voor iedereen binnen het gezin rust en ruimte kan zijn en blijven om zichzelf te kunnen en mogen zijn.

Maar ook als volwassene kan je al eens te kampen hebben met bepaalde hindernissen of oude patronen die jou blokkeren in jouw zelfontwikkeling. Ook hiervoor is een plaats bij De Tandem Coaching.