Coaching

Kindercoaching

Kindercoaching is het aanbieden van laagdrempelige, snel te bereiken hulpverlening waarbij ik als coach jouw kind ondersteun. Vertrekpunt is de zorgvraag van jou als ouder of van jouw kind helder krijgen om vervolgens via een oplossingsgerichte methodiek (gesprekjes of creatieve therapie) afgestemd op jouw kind aan de slag te gaan.  Daarbij vertrek ik steeds vanuit de kwaliteiten en talenten die reeds in jouw kind aanwezig zijn en zorgen we samen voor stevige verankering.


Jongerencoaching

De pubertijd is een ingewikkelde en uitdagende periode voor heel wat jongeren. Naast hormonale en lichamelijke veranderingen, krijgen pubers plots ook te maken met social media, studiekeuzes, faalangst en stress, pesten, verliefdheid,… Die emoties en ervaringen kunnen soms even wat teveel worden. Ondermeer door zelfreflecterende gesprekken en oefeningen ruimen we samen hindernissen op die het groeiproces in de weg staan.

 Ouders

Contact nemen met een hulpvraag gebeurt meestal door de ouders zelf, en dat op zich is al een hele stap! Durven hulp vragen. Want opvoeden is niet altijd even eenvoudig en even klaar als een klontje. Het is hard werken, het vraagt veel geduld, wilskracht, creativiteit en liefde. Want voor je kind wil je alleen maar het beste, en dat het gelukkig is. 

Kan jij als volwassene ook een klankbord gebruiken om werk te maken van jouw dromen, meer zingeving te ervaren, liever te zijn voor jezelf? Ook voor jou is er een plaats bij de Tandem Coaching

bENIEUWD NAAR HOE WE TE WERK GAAN?