top of page

Privacybeleid

De Tandem Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. 


Katrien Reyniers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Tandem Coaching zij is te bereiken
via katrien@detandem- coaching.be of via de op de site vermelde contactmogelijkheden.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tandem Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Overzicht

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken voor een boeking van een dienst, in correspondentie en telefonisch. 


Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen voor ons rechtmatig belang op bedrijfsvoering en het voeren van publiciteit voor onze eigen marketingdoeleinden
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Tandem Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • e-gezondheid

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  katrien@detandem-coaching.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • De Tandem Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (waarvoor je kunt afmelden, zie verder)

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om online afspraken te reserveren

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Tandem Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: maximaal 5 jaar. 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen

Deze website maakt gebruik van de diensten van web-aanbieder Wix. Wix.com is een internationale aanbieder van webdiensten en infrastructuur voor het maken en beheren van websites, en aanverwante diensten. Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land dat volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie garandeert. Wix.com slaat data op in datacenters in Europa en Israel.  

Wix.com waarborgt aan haar gebruikers goed zorg te dragen voor de gegevens van haar gebruikers. Je kan hun volledige privacy policy nalezen op hun website (https://nl.wix.com/about/privacy)

Voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van het Wix e-mail platform. Omdat we de vrijheid willen hebben van dienstenleverancier te wisselen, houden we ook zelf een archief bij van al onze marketingadressen. Dat doen we op onze office omgeving binnen de Office365 cloudomgeving van Microsoft.

Wix, en de andere genoemde dienstenleveranciers kunnen geen enkel recht uitoefenen om de gegevens die zijn opgeslagen op hun systemen zelf te gebruiken of op enige manier aan andere partijen ter beschikking te stellen, en maken daar ook zeer sluitende afspraken over in hun juridische overeenkomsten met hun klanten en gebruikers.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tandem Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb  je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Tandem Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar katrien@detandem-coaching.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Tandem Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tandem Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via katrien@detandem-coaching.be

Uitschrijven voor e-mail berichten

In elk bericht kan je uitschrijven voor verdere communicatie.  Je ontvangt dan geen tips of informatie meer.  Hou er wel rekeningen mee dat je hierdoor ook geen meldingen meer ontvangt om je aan je afspraken te herinneren of ander functionele berichten afkomstig van onze website.

Cookies

Cookiebanner

De Tandem Coaching gebruikt een cookiebanner die je zoals de GDPR-regelgeving voorschrijft, toelaat om vooraf te bepalen welke cookies je wilt aanvaarden of weigeren.  Je ziet deze banner bij het eerste gebruik van de website en kunt daar je voorkeuren opgeven.  
De strikt noodzakelijke cookies kan je niet uitzetten omdat ze te maken hebben met de basisfunctionaliteit van onze website of met de veiligheid.   

De andere cookies kan je ofwel aanvaarden of weigeren. Weiger je cookies, dan is het mogelijk dat we jouw voorkeuren niet kunnen behouden of er geen rekening mee houden. 

Al onze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.  Je IP- adres wordt geanonimiseerd.

Functionele Cookies
Sessie cookies : deze onthouden gegevens voor de duur van je bezoek, en worden na de sessie verwijderd. Op die manier speel je bijvoorbeeld (deels) ingevulde gegevens op het contactformulier niet kwijt als je de pagina herlaadt of niet alles direct invult.

Permanente cookies : op basis van deze cookie, weten we wanneer je onze website meerdere keren bezoekt. Deze gegevens zijn nuttig voor ons, omdat we natuurlijk graag weten of je terug komt en geïnteresseerd bent in wat we aanbieden. 

Tevens slagen we een aantal gegevens op in verband met je login, en om formuliergegegevens te onthouden, zodat je die informatie niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. 

Analytics Cookies
We gebruiken cookies voor het verzamelen van extra analytische gegevens . Deze analyseren hoe je onze website gebruikt. Op die manier weten we welke pagina’s je bezoekt, hoe lang je blijft doorlezen, hoe je door de site surft. Deze gegevens zijn belangrijk om onze site beter te maken en nuttige informatie toe te voegen.   

We gebruiken de analyses van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze gebruikers.

Marketing Cookies
We plaatsen zelf ook advertenties o.m. bij  Facebook,  en willen graag weten of die advertenties resulteren in een bezoek aan onze website, of een andere handeling. Op basis van deze cookies herkennen we jouw bezoek en kunnen we onze bestedingen optimaliseren.

Op basis van Remarketing cookies kunnen we jou identificeren als bezoeker van onze website en weten we in welke diensten je geïnteresseerd bent. We gebruiken deze informatie vervolgens om voor onze eigen advertentiecampagnes op Google en haar partner-netwerk en op Facebook de doelgroep te definiëren en te zorgen dat je onze advertenties ziet.  Beide sites maken gebruik van technieken om deze doelgroep uit te breiden naar gebruikers met een gelijkaardig profiel, waardoor je ook advertenties kunt te zien krijgen op basis van doelgroepuitbreiding.

Een vaak gehoord misverstand is dat je door cookies overladen wordt door advertentie-banners.  Dat klopt niet, je ziet niet meer advertenties. Wel relevanter campagnemateriaal omdat het gelinkt is aan je persoonlijke interesses.  Dat is een uniek voordeel wat de digitale media kunnen bieden, net op basis van de cookies en aanverwante technieken.  Zonder deze hulpmiddelen zie je meer random advertenties die minder aansluiten bij je behoeftes, en gaat er meer geld verloren in nutteloze marketinguitgaven.

Welke cookies worden gebruikt ? 

Je kan de gebruikte lijst terugvinden in onze Cookie banner.  Klik op het icoon links onder om je Cookie voorkeuren te wijzigen om de lijst te raadplegen. 

 

​​Je Cookie voorkeuren wijzigen
Je kan de cookie voorkeuren naderhand wijzigen of opnieuw bekijken door links onder op het icoon te klikken; of door manueel cookies te verwijderen in je webbrowser.  Je zal naderhand je voorkeur in verband met Cookies op onze website  opnieuw moeten bevestigen


De Tandem Coach heeft het recht om ten allen tijde haar privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Bij belangrijke aanpassingen zal de cookiebalk automatisch opnieuw verschijnen waarna je voorkeuren en instemming met ons beleid opnieuw dient te bevestigen. 

bijwerking: 10 juli 2024

bottom of page