top of page

Angstgevoelens de baas worden: Hoe kleine stappen leiden tot grote overwinningen.
Heb je ooit gedroomd van een leven zonder angst, waarin je moedig de uitdagingen aangaat die je graag zou willen overwinnen? Angst is een natuurlijke emotie, maar het kan ons soms belemmeren in het najagen van onze verlangens. In dit blog deel ik hoe inzicht in angst en geleidelijke stappen ons kunnen helpen om angst minder sturend te maken.

 

Angst als obstakel

Stel je voor dat angst geen rol speelde in je leven. Zou je dan moeiteloos die presentatie geven, de confrontatie aangaan met een lastige collega, of de sprong wagen naar avontuurlijke activiteiten? Helaas ontbreekt het ons vaak aan de moed om die dingen te doen die we eigenlijk graag zouden willen. Angstgedachten weerhouden ons, creëren obstakels in ons hoofd die ons beletten te handelen.

 

Deze angstgedachten zijn een evolutionair trucje van ons brein, dat erop gericht is ons veilig te houden. Zelfs als we achteraf succesvol blijken te zijn in een uitdagende situatie, herinnert ons brein vooral de stress en angst die we hebben ervaren.

 

De functionele kant van angst

Onze angsten zijn diepgeworteld in onze genen en hebben evolutionair gezien een functioneel doel gediend. Ze fungeerden als een alarmsysteem voor potentieel gevaar, zowel fysiek als sociaal. Sociale angsten, zoals de angst voor afwijzing, hebben ook hun oorsprong in het verlangen om binnen de groep te blijven en te overleven.

 

De rol van lef en moed

Maar hoe kunnen we onze angsten overwinnen zonder roekeloos te handelen? Het is niet effectief om je angst uit te lachen of te tarten. In plaats daarvan is het beter om op een geleidelijke manier lef te ontwikkelen, door kleine stappen te zetten tussen 'saai' en 'paniek' in. Deze benadering helpt je angsten te overwinnen zonder overweldigd te worden.

 

Lef ontwikkelen in kleine stappen

Alles start bij het ontrafelen van je angsten. Stel jezelf kleine uitdagingen die een beetje prikkelen maar niet te overweldigend zijn. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om je mening te uiten tijdens een vergadering, vraag dan bij de volgende bijeenkomst naar de voortgang van een project. Deze stapjes, hoe klein ook, helpen je langzaam je lef te vergroten en de angst te verminderen.

 

Zelfleiderschap als middel om angst te voorkomen

Actief zelfleiderschap kan ook dienen als een preventieve maatregel tegen angst. Door proactief doelen te stellen, problemen aan te pakken en positieve coping-strategieën te ontwikkelen, kunnen mensen hun angstniveaus verminderen en veerkrachtiger worden in het omgaan met uitdagingen.


Kortom, zelfleiderschap en angst kunnen elkaar beïnvloeden. Effectief zelfleiderschap kan angst verminderen en het vermogen vergroten om met uitdagingen om te gaan, terwijl angst zelfleiderschap kan belemmeren als het niet wordt aangepakt. Het begrijpen van deze relatie is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

 

Conclusie: Lef is angst voelen en toch doorgaan

Bang zijn is een natuurlijke emotie die inherent is aan het leven. Het doel is niet om angst volledig te elimineren, maar om het minder sturend te maken. Door bewust kleine stappen te zetten, onze angsten te begrijpen en te accepteren, kunnen we de weg vrijmaken voor persoonlijke groei en overwinningen.

 

Bron: Psychologie magazine : Roanne van Voorst, antropoloog en schrijverComments


bottom of page